Wydarzenia


  Środa 31 maja 2023

  Dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 2023 rok „Mały Strażak”

  Ogłoszone zostały wyniki naboru wniosków złożonych w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2 - Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" - 2023 rok. W ramach przeprowadzonego naboru jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie otrzymają łączną dotację w wysokości 59 600zł.


  Poniżej zestawienie  przyznanych dotacji z podziałem na jednostki OSP:

  - OSP Broniszów : 12 150 zł,

  - OSP Brzeziny 12 150 zł,

  - OSP Glinik 11 000 zł,

  - OSP Nawsie 12 150 zł,

  - OSP Wielopole Skrzyńskie 12 150 zł.

   

  Nabór wniosków prowadzony był przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Celem programu „Mały Strażak” jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub zagrożeń.  

  Poniżej lista przyznanych dotacji dla jednostek OSP z obszaru Województwa Podkarpackiego.