Inwestycje


  Poniedziałek 30 grudnia 2019

  doposażenie stanowisk pracy w ramach programu Stabilne Zatrudnienie

  Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania, którego zakres obejmował  doposażenie  dwóch stanowisk pracy pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie w ramach programu Stabilne Zatrudnienie. 


  W ramach działania zakupiono sprzęt niezbędny do wykonywania powierzonych pracownikom obowiązków to m.in opryskiwacz, kosiarki, myjka ciśnieniowa, zamiatarka z koszem, przyczepka do ciągnika komunalnego, odśnieżarka spalinowa, dmuchawa do liści, sprzęt ogrodniczy, itp. 

  Wartość zadania: 60 127,13 zł

  Realizacja zadania została sfinansowana w całości ze środków PFRON.