Inwestycje


  Środa 15 maja 2019

  Dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej, pokojów gościnnych wraz z zapleczem w budynku kulturalno – oświatowym w Wielopolu Skrzyńskim

  Przedmiotem inwestycji jest doposażenie budynku kulturalno – oświatowego w Wielopolu Skrzyńskim. Zadanie obejmuje zakup wyposażenia  m.in. świetlicy, jadalni, kuchni i pokojów gościnnych, a także urządzeń klimatyzacyjnych. Wymienione pomieszczenia nie zostały odpowiednio wyposażone podczas I etapu realizacji inwestycji.

  Samorząd na realizację projektu uzyskał dofinansowanie ze środków PROW w wysokości 63 626,00 zł.


  Zadanie częściowe Nr 1 Dostawa i montaż urządzeń komputerowych

  Zadanie częściowe Nr 2 Dostawa i montaż wyposażenia, w tym mebli i sprzętu AGD

  Zadanie częściowe Nr 3 Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych