Inwestycje


  Poniedziałek 11 lutego 2019

  Dostawy aranżujące przestrzeń ekspozycyjna "Kantorówki" - Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora

  Gmina Wielopole Skrzyńskie realizuje zadanie inwestycjne pod nazwą:

  "Dostawy aranżujące przestrzeń ekspozycyjną "Kantorówki" Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora.

  Zadanie podzielone jest na dwie części:

  Część I Dostawa wyposażenia ekspozycyjnego

  Część II Dostawa sprzętu multimedialnego i aplikacji interaktywnych

   

   


  Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.4 Kultura.

   

  Zakres inwestycji:

  Część I Dostawa wyposażenia ekspozycyjnego

  - gabloty i pulpity ekspozycyjne,

  - ścienne odbudowy monitorów,

  - stoły multimedialne - obudowy monitorów,

  - systemy wystawiennicze,

  - trybunka recepcyjna,

  - grafiki wielkoformatowe,

  - grafiki małoformatowe na płycie,

  - ścianki ekspozycyjne,

  - podest ekspozycyjny.

  Część II Dostawa sprzętu multimedialnego i aplikacji interaktywnych

  - aplikacje interaktywne,

  - monitory dotykowe,

  - playery, głośniki, słuchawki,

  - projektory, ekrany projekcyjne, projektory laserowe,

  - aparat fotograficzny,

  - laptop i urządzenie wielofunkcyjne,

  - serwer.

   

  Termin realizacji marzec 2019r.