Inwestycje


    Wtorek 31 grudnia 2019

    Dostosowanie pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim na potrzeby Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały  w Wielopolu Skrzyńskim

    W związku z przystąpieniem przez Gminę Wielopole Skrzyńskie do realizacji projektu pn. „Aktywni Rodzice - Aktywne Maluchy. Nowe Miejsca Opieki Żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim" zrealizowano inwestycję, której celem było dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim na potrzeby Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.