Wydarzenia


  Poniedziałek 14 listopada 2022

  Gminne Obchody Święta Niepodległości

  11 listopada 2022 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyły się gminne obchody Święta Niepodległości.

  Uroczystość patriotyczna rozpoczęła się od złożenia  kwiatów pod pomnikiem „Uczestników Walk o Wolną Polskę” przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim.

  Następnie o godzinie 11:00 w miejscowym kościele pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny.

   


  Po zakończonym nabożeństwie przedstawiciele władz samorządowych, delegacje szkół i jednostek OSP wraz z pocztami sztandarowymi, a także przybyli mieszkańcy i grupy Mażoretek przemaszerowali na plac przed budynkiem OSP w Wielopolu Skrzyńskim.

  W dalszej części uroczystości wspólnie odśpiewano hymn państwowy.  W trakcie odgrywania Mazurka Dąbrowskiego przez Orkiestrę Dętą OSP Brzeziny – na maszt wciągnięta została flaga państwowa.

  Maszt w centrum Wielopola Skrzyńskiego postawiono w ramach projekt „Pod biało-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączyli do projektu.  Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależała od mieszkańców, którzy w czasie internetowego głosowania poparli inicjatywę.

  Kolejnym punktem wydarzenia było wystąpienie Pana Marka Tęczara Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, który w swoim przemówieniu nawiązał do wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. Zaznaczył, że 11 listopada to dzień  refleksji, w którym możemy być dumni z naszej tożsamości i przywiązania do historii.

  Po przemówieniu Pana Wójta przybyli goście obejrzeli występ artystyczny w wykonaniu Mażoretek „TIA” oraz Zespołu Regionalnego „Wielopolanie”.

  Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim. Harcerze ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Lachman w Brzezinach – Berdechowie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ppłka Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach zaprezentowali patriotyczny montaż słowno – muzyczny pt. „Opowiedz nam Ojczyzno...”.

  Uroczystość zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Męskiego Chóru Rolników  im. Stanisława Świerada z  Wielopola Skrzyńskiego.

  Źródło zdjęć: GOKiW Wielopole Skrzyńskie