Wydarzenia


  Środa 4 maja 2022

  Gminne Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  3 maja 2022 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyły się Gminne Obchody związane z 231 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które połączono z obchodzoną przez Kościół katolicki w Polsce uroczystością ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Obie te uroczystości wzajemnie się wzmacniają i mają głęboko patriotyczny wymiar.


  Wydarzenie rozpoczęło się od złożenia wiązanek kwiatów przez poszczególne delegacje pod pomnikiem „Uczestników Walk o Wolną Polskę” przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim.

  Następnie uczestnicy uroczystości w asyście pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych i Szkół z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz  grupy Mażoretek przeszli ulicami Wielopola Skrzyńskiego do kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie odprawiono Mszę Świętą w intencji Ojczyzny.

  Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy wydarzenia przemaszerowali w barwnym korowodzie do budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie  odbyła się dalsza częśc uroczystości. 

  Następnie przybyli na uroczystość goście zaproszeni zostali do udziału w programie artystycznym, na który złożył się m.in. występ taneczny Zespołu Regionalnego „Wielopolanie” oraz grupy Mażoretek działających przy Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach.

  Okolicznościowe przemówienie wygłosił również Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, który podkreślił, jak bardzo ważne jest kultywowanie naszych polskich uroczystości patriotycznych dla budowania i umacniania suwerennej, silnej  i Niepodległej Polski. W swoim przemówieniu wskazał, że Konstytucja z 3 Maja 1791 roku stała się symbolem reform i niepodległościowych tradycji państwa polskiego.

  Składam serdeczne podziękowania dla Wszystkich osób, które przyczyniły się do organizacji Święta Konstytucji 3 Maja w Wielopolu Skrzyńskim. Wszystkie inicjatywy i przedsięwzięcia organizowane w naszej gminie nie powstałyby bez zaangażowania szeregu osób, którym serdecznie dziękuję. Dzięki Państwa zaangażowaniu możemy tak uroczyście, a jednocześnie radośnie przeżywać uroczystości patriotyczne w naszej gminie – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.