Wydarzenia


  Wtorek 10 maja 2022

  Jubileusz 30-lecia działalności Caritas Diecezji Rzeszowskiej

  7 maja 2022 roku w Instytucie Teologiczno – Pastoralnym podczas uroczystości z okazji 30-lecia działalności Caritas Diecezji Rzeszowskiej Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Marek Tęczar odebrał pamiątkową statuetka jubileuszową - symbol podziękowania za współpracę i zaangażowanie w pomoc najbardziej potrzebującym organizowaną przez Caritas.

   


  W ramach podejmowanych inicjatyw  charytatywnych w naszej gminie zorganizowano m.in. wigilijne spotkanie rodzin wielodzietnych i funkcjonuje Świetlica Wsparcia Dziennego dla dzieci w wieku szkolnym.

  Wyróżnienia wręczył ks. biskup Jan Wątroba w asyście ks. dra Piotra Potyrały dyrektora Rzeszowskiego Caritas.

  Wśród nagrodzonych znaleźli się m. in. Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, parlamentarzyści, samorządowcy, oraz media, Gazeta Codzienna Nowiny, Radio Rzeszów, Radio Via, TVP3 Rzeszów, księża, przedstawiciele służb mundurowych, medycznych i wolontariusze.

  Caritas Diecezji Rzeszowskiej dba o godność osób niepełnosprawnych, chorych i ubogich. Tworzy sieć placówek, dzięki którym wychodzą one z domów do warsztatów terapii, domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej. Caritas niesie pomoc pogorzelcom, powodzianom, ludziom wymagającym wsparcia m.in.- poprzez zbiórki żywności, spotkania wigilijne, spotkania dla rodzin wielodzietnych, itp.

  Z okazji Jubileuszu 30 – lecia Caritas Diecezji Rzeszowskiej składam gratulacje i wyrazy uznania za wieloletnią działalność charytatywną podejmowaną dla dobra społeczności Województwa Podkarpackiego.  Dyrekcji, pracownikom oraz wolontariuszom Caritas Diecezji Rzeszowskiej życzę  satysfakcji z pełnienia tej szlachetnej misji oraz siły i motywacji do dalszego rozwoju Organizacji. Jeszcze raz składam podziękowania za przyznane wyróżnienie i jednocześnie deklaruję chęć dalszej współpracy z Caritas Diecezji Rzeszowskiej – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.