Wydarzenia


  Środa 15 czerwca 2022

  Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

  Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie."

  Papież Jan Paweł II


   


  Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, jaka odbyła się w 14 czerwca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim.

  Podczas uroczystości, wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie. Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe problemy i bolączki, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję oraz wzajemny szacunek. Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego.

  Aktu dekoracji medalami nadanymi dokonał Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę, jaką w życiu społeczności i wychowaniu dzieci odgrywa rodzina. Pogratulował Jubilatom, życząc długich lat życia i doczekania w dobrym zdrowiu kolejnych rocznic. Do gratulacji dołączył Przewodniczący Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Piotr Zięba, oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Danuta Szostak. Na ręce Czcigodnych Jubilatów przekazano okolicznościowe dyplomy, upominki i kwiaty.

  Niepowtarzalną atmosferę umilił program artystyczny zaprezentowany przez Zespół Regionalny „WIELOPOLANIE” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim. Zespół tworzą członkowie Klubów Seniora oraz młodzież. Grupa tańczy pod okiem Pani choreograf Joanny Kozubowskiej. Przygrywa im Kapela Ludowa prowadzona przez Pana Ryszarda Mirowskiego. W swoim repertuarze Zespół ma tańce narodowe - Polonez oraz tańce regionalne – rzeszowskie i przeworskie.

  Tradycją stało się, że za zdrowie jubilatów wzniesiono lampkę szampana i odśpiewano „sto lat”.

  W zdrowiu i chorobie, w smutku i szczęściu przeżyli razem pół wieku małżonkowie:

  - BOŻEK Maria i Franciszek. Zam. Nawsie,

  - BRZOZA Maria i Józef, zam. Wielopole Skrzyńskie,

  - BRZOZOWSCY Maria i Adam, zam. Brzeziny,

  - CZAJA Krystyna i Stanisław, zam. Broniszów,

  - KACZOR Lucyna i Stanisław, zam. Brzeziny,

  - KIEBAŁA Maria i Bronisław, zam. Wielopole Skrzyńskie,

  - MARCINIEC Zofia i Zdzisław, zam. Broniszów,

  - MAZUR Bronisława i Emil, zam. Brzeziny,

  - OZGA Lucyna  i Stanisław, zam. Wielopole Skrzyńskie,

  - RZEŹNIKIEWICZ Zofia i Czesław, zam. Nawsie,

  - SKOWRONEK Albina i Czesław, zam. Broniszów,

  - STACHURA Wanda i Jan, zam. Brzeziny,

  - SIUŚKO Stanisława i Tadeusz, zam. Wielopole Skrzyńskie,

  - TRAŁKA Janina i Tadeusz, zam. Nawsie,

  - TOKARZ Helena i Stanisław, zam. Brzeziny,

  - WOJNAROWSCY Maria i Kazimierz, zam. Wielopole Skrzyńskie,

  - WOJNAROWSCY Zofia i Stanisław, zam. Brzeziny,

  - WÓJCIK Albina i Stanisław, zam. Nawsie.

  Niestety, nie wszystkie odznaczone przez Prezydenta pary mogły uczestniczyć w tegorocznym spotkaniu. Stan zdrowia, bądź inne powody nie pozwoliły wszystkim na przybycie. W uroczystości wzięło udział 9 par małżeńskich.

  Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu uroczystości pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim oraz za piękną dekorację wykonaną przez uczestników pracowni florystycznej pod opieką instruktora Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim.

  Drodzy Jubilaci!

  Pragniemy złożyć Państwu z serca płynące gratulacje i życzenia. Życzymy Wam, Drodzy Jubilaci wielu wspólnych lat w zdrowiu i pomyślności, życzymy spokoju i życzliwości ludzkiej, a także tego byście doczekali wspólnie kolejnych pięknych jubileuszy.

  Składamy serdeczne podziękowania parom za przyjęcie zaproszenia i wspólne świętowanie tego szczególnego jubileuszu.