Wydarzenia


  Środa 19 lipca 2023

  Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

  Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie"
                                                                                                                 (św. Jan Paweł II)


  Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Z tej wyjątkowej okazji 18 lipca 2023 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się uroczyste spotkanie podczas, którego Szanownym Jubilatom i ich rodzinom towarzyszyli Wójt Gminy Pan Marek Tęczar, Przewodniczący Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Sławomir Górski oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Danuta Szostak. Na tą wyjątkową uroczystość przybyło 11 par małżeńskich.

  Podczas uroczystości, wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie.  Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego.

  Wójt Gminy Pan Marek Tęczar pod adresem dostojnych Jubilatów skierował słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe problemy i bolączki, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję oraz wzajemny szacunek. Oprócz medali Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty i okolicznościowe upominki. Podniosłą chwilę uczczono wznosząc toast symboliczną lampką szampana.

  Specjalnie na uroczystość Złotych Godów jedna z Jubilatek Pani Halina Komórek przygotowała wiersz, który odczytała, kierując go do wszystkich obecnych osób (z jego treścią można zapoznać się klikając w fotografię znajdującą sie obok tekstu). 


  Oprawę artystyczną zapewniły utalentowane dzieci i młodzież z Zespołów Pieśni i Tańca: „Mini Wielopolanie” i „Mali Wielopole”. Oba Zespoły działają przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim. Grupy tańczą pod okiem Pani choreograf Joanny Kozubowskiej, a przygrywa im Kapela Ludowa WIELOPOLKA prowadzona przez Pana Ryszarda Mirowskiego.

  Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali Państwo:

  - BORUTA Krystyna i Jan,

  - CHMURA Maria i Jan,

  - DARŁAK Julia i Tadeusz,

  - GAWRON Teresa i Józef,

  - KOMÓREK Halina i Stanisław,

  - KOSYDAR Józefa i Jan,

  - KULIG Elżbieta i Józef,

  - OZGA Maria i Bolesław,

  - POTWORA Elżbieta i Adam,

  - PYC Maria i Stanisław,

  - ROJEK Alicja i Zdzisław,

  - SIKORA Kamila i Edward,

  - ŚLUSARCZYK Alina i Mieczysław,

  - ŚWIĘTOŃ Helena i Julian,

  - WILK Alina i Marian,

  - WOJNAROWSCY Teresa i Jan,

  - WÓJCIK Krystyna i Jan,

  - ZIMNY Teresa i Marian.

  Niestety, nie wszystkie odznaczone przez Prezydenta pary mogły uczestniczyć w tegorocznym spotkaniu. Stan zdrowia, bądź inne powody nie pozwoliły wszystkim na przybycie.

  Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu uroczystości pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim oraz za piękną dekorację wykonaną przez uczestników pracowni florystycznej pod opieką instruktora Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim.

  Wszystkim parom, które zostały odznaczone, serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne, wspólne lata.