Inwestycje


  Wtorek 15 września 2020

  Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowe im. Św. Jan Pawła II w Gliniku – Etap II

  Gmina Wielopole Skrzyńskie przystapiła do realizacji inewstycji pod nazwą:

  Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowe im. Św. Jan Pawła II w Gliniku – Etap II


  Przedmiot zamówienia polega na likwidacji barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Gliniku. W II Etapie realizacji zadania przewiduje się remont i modernizacje wejścia do budynku szkoły.

  Zadanie obejmuję wykonanie następujących prac przed budynkiem oraz bezpośrednio  w pomieszczeniach wewnątrz:

  - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych (pochylnia, balustrada, wyznaczone miejsce parkingowe),

  - montaż stolarki otworowej (drzwi zewnętrzne, okna, drzwi wewnętrzne),

  - prace wykończeniowe (wyrównanie posadzek, glazura, uzupełnienia tynków, sufit podwieszany),  

  - roboty towarzyszące montażowe i rozbiórkowe.

   

  Planowany termin zakończenia prac to 15.10.2020r.

  Finasowanie:

   

  Całkowity koszt realizowanej inwestycji :  102 502,07 zł.

  Kwota dofiansowania ze środków Panśtwowego Funduszu Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych : 47 690,00 zł.

  Wkład własny budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie : 54 812,07 zł

   

  Zakładany koszt realizacji zadania przewidziany był na kwotę 86 709,31 zł. Jednak po ogłoszeniu zapytania ofertowego i wyłonieniu Wykonawcy z najniższą kwotą, Gmina Wielopole Skrzyńskie zdecydowała zwiększyć wkład własny i zrealozować zadanie.