Inwestycje


  Piątek 21 lipca 2023

  „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim” – przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych.


  Zakończono pracę związane z przebudową podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim mającą na celu zlikwidować różnice poziomów, które uniemożliwiają osobom starszym, niepełnosprawnym, a także opiekunom dzieci na wózkach pokonać schody. 

  Zakres robót wykonywanych podczas inwestycji:

  • Rozebranie istniejącej pochylni, demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów. Istniejąca pochylnia nie spełnia aktualnych warunków technicznych pod względem maksymalnego nachylenia pochylni oraz szerokości płaszczyzny ruchu. Ponadto nie jest zachowana długość poziomej płaszczyzny ruchu na końcu pochylni. 
  • Skucie istniejących płytek na istniejącej pochylni.
  • Rozebranie istniejącego utwardzenia o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej wraz z warstwami podbudowy na obszarze nowej pochylni. (ilość metrów : 23,76 )
  • Korytowanie terenu pod nową pochylnię dla niepełnosprawnych.
  • Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych o spadku 8% oraz szerokości płaszczyzny ruchu 1,2m wraz ze spocznikiem oraz schodami zewnętrznymi.
  • Wykonanie palisady wydzielajacej pochylnię i schody. ( ilość metrów: 19,8  )
  • Wykonanie nowych balustrad chromoniklowych i podchwytów o wysokości 1,1 m. ( ilość metrów 16,9 ) 
  • Wymiana istniejących drzwi w przedsionku na drzwi dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

   

  Zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie: 26 860,63 zł