Inwestycje


  Poniedziałek 29 listopada 2021

  Modernizacja drogi gminnej Brzeziny - Rędziny


  Przeprowadzona modernizacja drogi Brzeziny - Rędziny tzw. "Chmurówka", przez firmę PDM Dębica obejmowała wykonanie nastepujących prac:

  - stabilizację grubości 30 cm i szerokości około 4,50 m na odcinku 170 mb 

  - stabilizację grubości 30 cm i szerokości około 3,50 m na pozostałej części odcinka drogi tj. 30 m

  - oraz podbudowę grubości 15 cm, na całej długości modernizowanego odcinka

  Następnie, na tak przygotowanej drodze, Gmina Wielopole Skrzyńskie korzystając ze środków własnych zleciła wykonanie nawierzchni asfaltowej składającej się z dwóch warstw, wiążącej oraz ścieralnej, o grubości 4cm każda, w kwocie 57 000 zł.

  Zakupiła również materiał niezbędny do wykonania obustronnych poboczy z kruszywa oraz do przebudowy istniejących przepustów. Do wykonania tych prac przystąpili mieszkańcy korzystający na codzień z tej drogi.