Inwestycje


  Środa 26 kwietnia 2023

  Modernizacja drogi gminnej Nawsie Nowa Wieś Ochabówka położona na terenie Sołectwa Wielopole Skrzyńskie

  Zakończono roboty drogowe na odcinku drogi gminnej położonej w m. Wielopole Skrzyńskie w ramach Funduszu Sołeckiego.


  Przedmiotem zamówienia było wykonanie modernizacji drogi gminnej Nawsie Nowa Wieś Ochabówka położonej na terenie Sołectwa Wielopole Skrzyńskie.

  Zakresem prac zostały objęte takie roboty jak:

  • Wykonanie przyczółków zbrojonych dł. 5 m na przepuście pod koroną drogi o śr. fi 1500 
  • Wykonanie przepustu o śr. fi 400 z rur polietylenowych pod koroną drogi wraz z prefabrykowanymi przyczółkami
  • Odhumusowanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne
  • Wykonanie stablilizacji gr. 30 cm przy użyciu gotowej stablilizacji
  • Wykonanie dolnej w-wy podbudowy gr.20 cm z kruszyw łamanych frakcji 31,5/63 mm (tłuczeń) stabilizowanych mechanicznie
  • Wykonanie górnej w-wy podbudowy gr.10 cm z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5 mm stabilizowanych mechanicznie
  • Wykonanie poboczy ziemnych grubości 30 cm