Inwestycje


  Poniedziałek 22 listopada 2021

  Modernizacja drogi Wielopole Różanka k. Kozioł


  Zakres modernizacji obejmował wykonanie następujących prac:

  - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne gr. ok. 5 cm;

  - wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 10 cm z kruszyw łamanych rozkładanych mechanicznie i stabilizowanych mechanicznie (tłuczeń);

  - wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 5 cm z kruszyw łamanych rozkładanych mechaniczni i stabilizowanych mechanicznie (mieszanka frakcja 0-31,5 mm);

  - odmulenia rowów z odwozem urobku na odległość do 5 km;

  - wykonanie poboczy ziemnych szer. ok. 0,5 m.

   

  Parametry drogi:

  - długość modernizowanego odcinka ok. 190 mb,

  - szerokość ok. 3,5 m