Inwestycje


    Wtorek 27 marca 2018

    Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy i OSP w Wielopolu Skrzyńskim

    Termomodernizacja budynku  Urzędu Gminy i OSP w Wielopolu Skrzyńskim jest realizowana  ze środków projektu pt. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III „Czysta energia”, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.