Inwestycje


  Poniedziałek 22 listopada 2021

  Modernizacja i doposażenie budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim

  Gmina Wielopole Skrzyńskie przystąpiła do realizacji kolejnego zadania inwestycyjnego pod nazwą:

  Modernizacja i doposażenie budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim

   

  Zadanie podzielone zostało na 3 części:

  I  Prace brukarskie i instalacyjne na zewnątrz budynku.

  II Prace remontowo – modernizacyjne wewnątrz budynku.

  III Zakup i dostawa wyposażenia.


  I  Prace brukarskie i instalacyjne na zewnątrz budynku.

   

  Zakres prac do wykonania:


  1. Budowa instalacji nawadniającej ogród dydaktyczny, w tym:
  - doziemny odcinek wewnętrznej instalacji wodociągowej,
  - zestaw nawadniający (zdrój ogrodowy/wylewka)
  - odtworzenie utwardzenia terenu w miejscu ułożenia doziemnego odcinka wewnętrznej instalacji wodociągowej.
  2. Budowa ścieżek ogrodowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
  3. Montaż wzdłuż ścieżek ogrodowych ławek z oparciem.
  4. Montaż narzędziownika (prefabrykowany budynek, schowek na urządzenia gospodarcze) na przygotowanym uprzednio placu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
  5. Budowa wysokiego krawężnika oddzielającego istniejący plac przed budynkiem WTZ (po stronie północnej) od przylegającej do placu skarpy w celu ochrony placu przed napływającymi z tej strony wodami opadowymi.

   

  Wykonawca: Firma Usługowo – Handlowa Grzegorz Ozga (39-107 Niedźwiada 29b)

  Termin: 28.12.2021 r.

  Koszt realizacji: 122 892,23 zł brutto


  II Prace remontowo – modernizacyjne wewnątrz budynku.

   

  Zakres prac do wykonania: 


  1. Montaż mobilnego oświetlenia pracowni fotograficznej.
  2. Montaż systemu przyzywowego/ przywoławczego w łazienkach.
  3. Wykonanie odcinka wewnętrznej linii zasilającej w energię elektryczną logo firmowe na elewacji frontowej budynku.
  4. Montaż na ścianach klatki schodowej poręczy dla niepełnosprawnych.
  5. Wykonanie na ścianach korytarza okładziny z płytek ceramicznych drewnopodobnych.
  6. Wykonanie nowych drzwi do pomieszczenia archiwum.
  7. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza nowych elementów zagospodarowania terenu.

  Wykonawca: Kompleksowe Usługi Budowlane Max Dom Marcin Szkotnicki

  (39-110 Nawsie 529a)

  Kwota: 55 000,89 zł brutto

  Termin wykonania: 28.12.2021r.


  III Zakup i dostawa wyposażenia.

   

  1.Kserokopiarka.

   

  2.Przenośna strugarka grubościowa.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  3. Wyrzynarka precyzyjna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  4. Mikser kuchenny. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  5. Router WIFI  technologii Mesh.

   

  Wykonawca: Wam Wojciech Smolak (36-072 Świlcza 147K)

  Kwota: 32 911,11 zł brutto

  Termin: 26.12.2021r.


   

  Na realizację zadania samorząd otrzymał dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości: 160 tyś. zł