Inwestycje


    Środa 16 marca 2022

    Modernizacji drogi gminnej Glinik Krzemienica Sklep


    Pzedmiotem robót było wykonanie modernizacji drogi gminnej Glinik Krzemienica Sklep polegającej na montażu barier drogowych energochłonnych SP-05/4 w granicach pasa drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze.  Zamontowano łącznie 236 mb bieżących barier ochronnych w miejscach, w których istniało niebezpieczeństwo wyjechania poza krawędz jezdni, tj. ostre zakręty.