Inwestycje


  Czwartek 25 marca 2021

  Montaż trybuny sportowej przy boisku "Orlik" w Wielopolu Skrzyńskim


  W miesiącu marcu br. zakończono prace związane z montażem trybuny sportowej i urządzeniem terenu wyznaczonego na jej montaż. Zadanie zostało zlecone przez Wójta Gminy i zrealizowane wspólnie ze Szkołą Podstawową w Wielopolu Skrzyńskim.

  W odpowiedzi na liczne potrzeby zgłaszane przez osoby korzystające z obiektu, zamontowano nowoczesną 40 – miejscową trybunę sportową. Montaż trybuny stanowi bezpośrednie zaplecze boiska do piłki nożnej i znacząco poprawi komfort korzystania z obiektu osobom obserwujących rozgrywki lub oczekujących na grę.  

  Zadanie polegało na wykonaniu następujących prac:

  - demontaż istniejącej kostki betonowej i obrzeży,

  - niwelacja terenu,

  - wykonanie stop fundamentowych pod trybunę sportową,

  - przygotowanie podbudowy i ułożenie obrzeży i kostki betonowej w wyznaczonym miejscu pod  trybunę,

  - montaż trybuny sportowej.

  Prace montażowe prowadzone były przez pracowników Urzędy Gminy oraz konserwatora szkoły.

   

  Koszty realizacji zadania

   

  Budżet Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim:

  Trybuna sportowa została dostarczona przez firmę „Prostar” Poznań

  - koszt zakupu to  4 674,00 zł

  Materiały budowlane potrzebne do montażu (tj. kruszywo, pospółka, beton, obrzeża) -  1 150,33 zł.

   

  Budżet Gminy Wielopole Skrzyńskie

  - kostka betonowa z zasobów magazynowych Gminy Wielopole Skrzyńskie 75 m2 – 1875,00 zł

  - praca 2 pracowników gospodarczych – 10 dni roboczych.

   

  Zadanie zostało zrealizowane niskim nakładałem kosztów. Wykorzystano kostkę betonową będącą własnością Gminy Wielopole Skrzyńskie a do pracy zaangażowano pracowników gospodarczych. Jeżeli w przyszłości zajdzie potrzeba zwiększenia liczby miejsc to w podobnym systemie zamontowana zostanie kolejna trybuna sportowa.