Inwestycje


  Czwartek 3 marca 2022

  Montaż wiata przystankowej przy drodze gminnej Brzeziny-Bukowina-Mała

  Montaż wiaty przystankowej przy drodze Gminnej nr 107736R Brzeziny-Bukowina-Mała


  W ramach zadania została dostarczona i zamontowana wiata przystankowa na peronie zatoki autobusowej zlokalizowanej wzdłuż drogi gminnej  Brzeziny-Bukowina-Mała w miejscowości Brzeziny.

  Dla przypomnienia zatoka autobusowa wykonana została w ramach zeszłorocznej inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 107736R Brzeziny-Bukowina-Mała w km 0+000 - 1+300 realizowaną przez firmę PDM S.A z Dębicy.

  Wiatę dostarczyła i zamontowała  firma BUDOTECHNIKA z Pilchowic.