Aktualności


  Środa 16 maja 2018

  Nowy sprzęt ratowniczy dla Jednostek OSP z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie

  15 maja 2018 roku podczas XLI Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim nastąpiło uroczyste przekazanie Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z  terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie wyposażenia i urządzeń ratownictwa medycznego.


  Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała 99% dofinansowania  na zakup wyposażenia dla jednostek OSP ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

  W ramach zadania zakupiono: 1 defibrylator, 2 Zestawy Ratownicze PSP R 1  z pełnym wyposażeniem wraz z deską ortopedyczną  i szynami Kramera. Wartość zakupu przedmiotowego sprzętu wyniosła  13 714,27 zł.

  Przekazania sprzętu dokonał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie w obecności  Pana Stanisława Wojnarowskiego – Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Wielopolu Skrzyńskim oraz Pana Andrzeja Kisiela Sekretarza Zarządu Gminnego  ZOSP RP,  a także Radnych Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim  oraz strażaków z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie, którzy odebrali przeznaczony dla nich sprzęt.

  Sprzęt ratowniczy otrzymały Jednostki OSP Wielopole Skrzyńskie i Brzeziny.

  W imieniu mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie składam serdeczne podziękowania za otrzymane wsparcie finansowe. Zakupiony sprzęt z pewnością będzie służył do niesienia specjalistycznej pomocy osobom poszkodowanym m.in. w wypadkach drogowych. Życzę Wam i sobie, aby ten sprzęt był dobrym depozytem bezpieczeństwa naszych bliskich – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.