Wydarzenia


  Piątek 31 grudnia 2021

  Oddanie powstałej sieci wodociągowej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie do użytkowania

  30 grudnia 2021 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się oficjalne oddanie do użytku inwestycji polegającej na budowie   pompowni   hydroforowej w Wielopolu Skrzyńskim oraz sieci wodociągowej o długości 1,5 km.

  Wydarzenie rozpoczęło się na stacji hydroforowej, zlokalizowanej na osiedlu Podliwek, gdzie nastąpiło przecięcie wstęgi i oficjalne oddanie inwestycji do użytkowania.


  Następnie z udziałem  Jednostki OSP Wielopole Skrzyńskie   przeprowadzono próbę wydajności hydrantu, podczas którego otrzymaliśmy wynik 14,48 l/s, a więc otrzymano wynik większy niż nakazują obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, zgodnie z którymi wydajność hydrantu powinna wynosić 10 l/s.

  Dla przypomnienia sieć utworzono na odcinkach od istniejących zbiorników Spółki Grawitacja biegnącą przez Osiedle Podliwek w kierunku rynku oraz w kierunku budynku Szkoły Podstawowej, a także do budynku kościoła parafialnego. Z powstałej sieci aktualnie zasilane są budynki użyteczności publicznej m.in. budynek GOKiW, Żłobek, Biblioteka, budynek poczekalni PKS, Urzędu Gminy.

  Ponadto w ramach zadania zamontowano również 10 szt. hydrantów przeciwpożarowych w tym zdrój uliczny, znajdujący się na płycie wielopolskiego rynku. Z powstałego punktu poboru wody będą mogli korzystać mieszkańcy naszej gminy, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

  Realizacja zadania jest niezwykle ważna, ponieważ pozwoliła stworzyć właściwą infrastrukturę przeciwpożarową w centrum miejscowości Wielopole Skrzyńskie. Zrealizowana inwestycja sprawiła, że po wielu latach Wielopole Skrzyńskie posiada hydranty o normatywnej wydajności, które pozwolą na szybką reakcję straży pożarnej na wypadek  pożaru.

  Ponadto dzięki tej inwestycji zarówno Gminie Wielopole Skrzyńskie, jak i przyszłym inwestorom łatwiej będzie realizować inwestycje w centrum Wielopola Skrzyńskiego.

  Koszt realizacji zadania inwestycyjnego to 520 879,00 zł brutto, w tym dofinansowanie pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 423 478,00 zł. Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych Adam Niedziałek z Czudca.