Wydarzenia


  Czwartek 16 sierpnia 2018

  Odpust Wielopolski 2018

  15 sierpnia 2018 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczystość odpustowa, którą połączono z organizacją tradycyjnego pochodu odpustowego z wieńcami, orkiestrą i przejazdem banderii konnej.

  Wydarzenie uświetniła degustacja chleba ze smalcem oraz tradycyjnych ogórków kiszonych przygotowanych przez Panie ze Stowarzyszenia „Broniszowianki” z Broniszowa.


  Po uroczystej sumie odpustowej wszystkich zebranych na wielopolskim rynku powitał Gospodarz Gminy Pan Marek Tęczar, który w swoim przemówieniu nawiązał do wielowiekowej tradycji związanej z uroczystością odpustową organizowaną w Wielopolu Skrzyńskim ku czci Matki Bożej Zielnej. Pan Wójt podkreślił również, że w tym dniu przypada święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nazywane również świętem Wojska Polskiego, które zostało ustanowione na pamiątkę Bitwy Warszawskiej.


  Kolejnym punktem wydarzenia było rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

  W organizowanym konkursie wzięło udział VIII grup wieńcowych z terenu sołectwa Wielopole Skrzyńskie:

  1. Klub Seniora z Wielopola Skrzyńskiego.

  2. Młodzież z Rzegocina i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Wielopola Skrzyńskiego.

  3. Młodzież z Konic.

  4. Wielopolskie Stowarzyszenie Kobiet „Pasjonatki Tradycji”.

  5. Grupa Wieńcowa z „Nowej Wsi”.

  6. Dziewczęca Służba Maryjnej z Wielopola Skrzyńskiego.

  7. Warsztaty Terapii Zajęciowej z Wielopola Skrzyńskiego.

  8. Grupa Dziecięca „Postronie”.

  Organizowany konkurs zakończył się przyznaniem równorzędnych nagród finansowych w wysokości 100 zł każda. Komisja oceniająca stwierdziła, że wszystkie grupy wykazały się dużym nakładem pracy przy wykonaniu wieńców nawiązujących do lokalnych tradycji.

  Przybyli na uroczystość goście mogli podziwiać nie tylko barwne wieńce dożynkowe, ale również tradycyjne stroje ludowe.

  Zorganizowanie takiej uroczystości wymaga dużego nakładu pracy, dlatego też pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy społecznie w sposób bezinteresowny angażowali się w przygotowanie tego święta. Dziękuję uczestnikom korowodu za udział i pomysłowość w dekoracjach. Jestem dumny, że dzięki dobrej współpracymożliwa jest organizacja pięknych i tradycyjnych wydarzeń kulturalnych w naszej gminie. Mieszkańcom sołectwa Wielopole Skrzyńskie biorącym udział w konkursie gratuluję ogromnej inwencji twórczej. Mam nadzieję, że w przyszłym roku także będziemy mogli się spotkać i wspólnie świętować podczas uroczystości odpustowej – na którą już dziś serdecznie zapraszam – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.