Wydarzenia


  Czwartek 29 czerwca 2023

  Oficjalne powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppłka. Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach

  29 czerwca 2023 roku podczas sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się oficjalne powierzenie Panu mgr Józefowi Chodakowi stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppłka. Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach.

   


  Akt powierzenia stanowiska  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppłka. Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach osobiście wręczył Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  Pan Józef Chodak została wybrana w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora placówki  i swoją funkcję będzie pełnił przez kolejne 5 lat. 

  Gratuluję Panu Dyrektorowi objęcia powierzonego stanowiska i życzę  wielu udanych inicjatyw i trafnych decyzji w zarządzaniu oraz owocnej współpracy z pracownikami, uczniami i rodzicami, a także organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego - Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.