Inwestycje


  Piątek 2 grudnia 2022

  Opracowanie dokumentacji i wykonanie modernizacji budynku wielofunkcyjnego w Broniszowie poprzez wykonanie odwodnienia budynku oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

  Zakończono realizacje zadania pn. : "Opracowanie dokumentacji i wykonanie modernizacji budynku wielofunkcyjnego w Broniszowie poprzez wykonanie odwodnienia budynku oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych”


  Przedmiot zamówienia polegał na wykonaniu prac związanych z wykonaniem izolacji fundamentów w ramach zadania pn:” Opracowanie dokumentacji i wykonanie modernizacji budynku wielofunkcyjnego w Broniszowie poprzez wykonanie odwodnienia budynku oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych” .

  Na całość przedmiotu zamówienia składało się min.:

  - wykonanie prac ziemnych – odkopanie istniejących fundamentów,

  - wykonanie nowej izolacji wraz z izolacją termiczną,

  - wykonanie drenażu opaskowego budynku

   

  Wykonawca:

  Firma Usługowa SŁAW-DOM Sławomir Lepak  (39-111 Brzeziny 553)

   

  Koszt realizacji zadania: 

  - Dokumentacja kosztorysowa: 2500,00 zł brutto

  - Wykonanie zadania: 59 000,85 zł brutto

  Finansowanie:

  Fundusz Sołecki: 52 538,40 zł

  Środki własne budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie: 8 962,45 zł