Wydarzenia


  Czwartek 27 kwietnia 2023

  Podpisanie umowy na budowę chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa

  27 kwietnia 2023 roku zostały zawarte umowy pomiędzy Gminą Wielopole Skrzyńskie a Wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa”.


  W ramach tego przedsięwzięcia  powstanie ok. 3 km chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej przebiegającej przez miejscowości: Broniszów, Glinik i Wielopole Skrzyńskie.

  Zadanie podzielono na dwie części.

  Część I obejmuje swoim zakresem:

  1. Budowę 703 m chodnika dla pieszych w miejscowości Glinik oraz zatok autobusowych.

  2. Budowę 685 m chodnika w miejscowości Wielopole Skrzyńskie.

  Dla tej części Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu została Firma Transportowo – Usługowa Jan Dziedzic z miejscowości Bukowa.

  Firma zaoferowała realizację tej części zadania za kwotę: 2 447 759,07 zł.

  Część II obejmuje swoim zakresem:

  1. Budowę 801 m chodnika w miejscowości Broniszów.

  2. Budowę 677 m chodnika w Wielopolu Skrzyńskim.

  3. Budowę kablowego oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie.

  Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu dla drugiej części inwestycji została Firma Usługowo Handlowa Grzegorz Ozga z Niedźwiady.

  Firma zaoferowała realizację zadania za kwotę: 3 703 883,19 zł.

   

  Łączna wartość zadania chodnikowego (odcinki w Wielopolu Skrzyńskim, Gliniku i Broniszowie) wynosi: 6 151 642,26 zł.

  Na realizację zadania gmina pozyskała: 4 997 940,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - Edycja II.

  Dofinansowanie zadania przez Samorząd Województwa Podkarpackiego: 1 mln 60 tys. zł.

  Udział własny Gminy Wielopole Skrzyńskie: 140 tyś. zł.

  W podpisaniu umowy uczestniczyli: Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Piotr Olszówka Dyrektor ds. Rozwoju Relacji Społecznych w Banku Gospodarstwa Krajowego, Pan Paweł Wójcikiewicz Inżynier w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Jaśle, Pan Łukasz Dziok Zastępca Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Sławomir Górski Przewodniczący Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, Pani Gabriela Walczak Skarbnik Gminy Wielopole Skrzyńskie, a także Wykonawcy inwestycji: Pan Jan Dziedzic i Grzegorz Ozga - właściciele firm wyłonionych w postępowaniach przetargowych.

  Realizacja inwestycji  wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego,  a w szczególności pieszych.

  Dla przypomnienia w ostatnich latach przy drodze Wojewódzkiej 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa, która przebiega przez Gminę Wielopole Skrzyńskie  wybudowano

  3 610 mb chodnika dla pieszych. Po zakończeniu inwestycji zrealizowanej z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład  pozostanie jeszcze do wykonania ok.

  2 600 m odcinka chodnika.