Wydarzenia


  Poniedziałek 29 stycznia 2024

  Podpisanie umowy na zadanie pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego     w miejscowości Nawsie i Wielopole Skrzyńskie”

  29.01.2024 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wielopole Skrzyńskie, a Wykonawcą Firmą INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne wyłonioną w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nawsie i Wielopole Skrzyńskie”.

   


  W podpisaniu umowy uczestniczyli: Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Łukasz Dziok Zastępca Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pani Gabriela Walczak Skarbnik Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Piotr Olszówka dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych w BGK, Pani Maria Żywot Sołtys wsi Nawsie, a także wykonawca inwestycji Pan Rafał Mulawa przedstawiciel firmy INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne.

  Celem przedmiotowego zadania jest  poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy, w szczególności mieszkańców wsi Nawsie i Wielopole Skrzyńskie, poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego umożliwiającą montaż łącznie 169 nowych lamp oraz modernizację istniejącego oświetlenia - w oparciu o energooszczędne, wydajne i nowoczesne oświetlenie LED.

  W ramach tej inwestycji powstanie 2 odcinki oświetlenia ulicznego miejscowości Nawsie, przy drodze powiatowej Nr 1337R (kontynuacja istniejącego oświetlenia od drogi Nawsie koło Ciołkosz do drogi Nawsie Kąt) w ilości 37 sztuk lamp oraz kontynuacja oświetlenia od cmentarza do granicy Zawadki (tzw. Radaj) w ilości 43 sztuk lamp. W Nawsiu zostanie uzupełnione także oświetlenie uliczne przy drogach gminnych Nawsie Szkoła na Rzeki oraz Nawsie Ścieżki 4 lampy. W Wielopolu Skrzyńskim natomiast powstanie oświetlenie uliczne przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa w 34 lampy (od tzw. Sikornika do granicy z Gminą Wiśniowa) oraz 9 sztuk przy drodze gminnej Wielopole Wytrząska. Ponadto w Wielopolu zostanie wybudowane oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej nr 1296 R (przy tzw. Obwodnicy) w ilości 5 sztuk, a także przy drodze gminnej Nr 107733 R Wielopole-Sośnice (kontynuacja istniejącego oświetlenia od parkingu przy cmentarzu do drogi Wielopole Sośnice Jaszczurowa) w ilości 22 sztuki, zostanie także oświetlone Osiedle Podliwek  poprzez wykonanie 15 lamp parkowych.

  Dzięki tej inwestycji w tych miejscowościach drogi, chodniki, przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe będą odpowiednio oświetlane przy stosunkowo niewielkim zużyciu energii elektrycznej, co niewątpliwie wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców, w szczególności uczestników ruchu drogowego, a także poprawi estetykę przestrzeni.

  Kwota podpisanej umowy to 866 613,97 zł.

  Finasowanie inwestycji:

  Deklarowana kwota udziału własnego (2%): 17 332,28 zł

  Kwota wnioskowanych środków (98%): 849 281,69 zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

  Przewidywany termin zakończenia zadania to 7.07.2024 r.