Wydarzenia


  Środa 16 lutego 2022

  Podpisanie umowy z Wykonawcą na przebudowę sieci dróg w Gminie Wielopole Skrzyńskie

  16 lutego 2022 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wielopole Skrzyńskie, a Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym tj. Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym  S.A  z Dębicy na realizację zadania związanego z przebudową sieci dróg gminnych.

  W ramach zadania mieszkańcy naszej gminy jeszcze w tym roku zyskają nowe odcinki dróg. 


  W ramach inwestycji przebudowanych zostanie łącznie 7 km dróg położonych na obszarze Gminy Wielopole Skrzyńskie.  Realizację inwestycji podzielono na dwa etapy, rozłożone na 2 lata. W roku bieżącym przebudowane zostaną następujące odcinki dróg: 

  - Brzeziny Bukowina – Mała odcinek o długości 2 365 m,

  - Brzeziny Zalas k. Stasika odcinek o długości 942 m,

  - Brzeziny – Dół k. Bełch odcinek o długości 505 m wraz z przebudową mostu, 

  - Brzeziny k. Śliwińskiego odcinek o długości 531 m,

  - Budowa Parkingu przy drodze gminnej w Wielopolu Skrzyńskim k. II Cmentarza Wielopole Sośnice -  w ramach zadania powstanie parking dla samochodów osobowych o łącznej liczbie miejsc postojowych 109 + 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych.  

   

  Natomiast w 2023 roku przebudowane zostaną drogi:

  -  Wielopole Nowa Wieś Szufnarowa odcinek o długości 720 m 

  - Glinik Łysa Góra Jamszcze odcinek o długości  1 284 m,

  - Brzeziny Stara Droga odcinek o długości 674,2 m.

   

  Wartość zawartej z Wykonawcą umowy na realizację zadania opiewa na kwotę 10 319 431,00 zł.

  Dla przypomnienia na realizację przedsięwzięcia gmina pozyskała  9 486 808,00 zł dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Programu pn. Polski Ład. Otrzymane dofinansowanie to ogromne wsparcie dla naszego samorządu, które zostanie przeznaczone na realizację strategicznej inwestycji  z uwagi na poprawę infrastruktury drogowej i dostępności komunikacyjnej obszaru naszej gminy. Wkrótce kolejni  mieszkańcy  Gminy Wielopole Skrzyńskie będą mogli cieszyć się komfortem i bezpieczeństwem podróżowania. Składam serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy  wspierali nasze starania o uzyskanie środków z Programu Rządowego Polski Ład. Pozdrawiam serdecznie - Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie