Wydarzenia


  Wtorek 18 kwietnia 2023

  Podsumowanie inwestycji zrealizowanych w Gminie Wielopole Skrzyńskie ze środków Rządowego Funduszu - Polski Ład, Edycja I

  17 kwietnia 2023 roku w miejscowości Brzeziny miało miejsce  uroczyste oddanie do użytku infrastruktury drogowej przebudowanej w ramach zadania pn. „Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”. Inwestycje drogowe zrealizowano dzięki  pozyskanym przez samorząd  środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – Edycja I. 

  Uroczystość miała  miejsce na jednej ze sztandarowych inwestycji, moście w Brzezinach  koło Bełcha, gdzie przybyłych na uroczystość gości powitał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.


  Pan Wójt w swoim przemówieniu  przedstawił proces realizacji zadań i podziękował władzom centralnym za uruchomienie programu, dzięki któremu samorządy mogą realizować inwestycje mające na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców.

  Kolejnym punktem wydarzenia było poświecenie mostu, którego dokonał ks. Józef Kłosowski Dziekan Dekanatu Wielopolskiego.

  W dalszej części wydarzenia dokonano uroczystego przecięcia wstęgi i oddania obiektu do użytku.

  Następnie uczestnicy udali się do budynku Ośrodka Bukowina 111, gdzie przedstawiono prezentację multimedialną obrazującą zrealizowane inwestycje drogowe.

  Wydarzenie stało się też  okazją do  wręczenia Senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej  Panu Zdzisławowi Pupa aktu nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Wielopole Skrzyńskie”  w uznaniu za wybitne zasługi w dziedzinie rozwoju społeczno – gospodarczego  gminy, a także za efektywne współdziałanie przy realizacji wielu inwestycji.

  W uroczystości uczestniczyli m.in.: Ks. Józef Kłosowski Dziekan Dekanatu Wielopolskiego,  Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Zdzisław Pupa,  Pan Paweł Ciszczoń  Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Sobolewskiego, Pani Marta Jakowska Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Pan Piotr Olszówka Dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych w Banku Gospodarstwa Krajowego, Pani Elżbieta Wesołowska Prokurent Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego  S.A Dębica, Pan Łukasz Dziok Zastępca Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Wiesław Bełko Kierownik Robót,  a także Pan Sławomir Górski  Przewodniczący  Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie  wraz z Radnymi  Rady.

  Ponadto do uczestników wydarzenia Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki skierowała list intencyjny, w którym pogratulowała zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Zaznaczyła również, że realizowane zadania drogowe świadczą o dbałości władz samorządowych nad jakością życia mieszkańców i przyczyniają się do rozwoju społeczno - gospodarczego regionu.

  Dla przypomnienia dzięki otrzymanym przez  nasz samorząd  środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład  – Program Inwestycji Strategicznych – edycja I,  przebudowano łącznie 7 km dróg, na których wykonano nawierzchnię asfaltową, a także obiekt mostowy i utworzono parking dla samochodów osobowych w Wielopolu Skrzyńskim. Zadania drogowe realizowano  w miejscowości Brzeziny, Glinik  oraz Wielopole Skrzyńskie.

  W ramach zrealizowanego zadania mieszkańcy naszej gminy korzystają z następującej infrastruktury drogowej:

  1. Droga Brzeziny Bukowina – Mała odcinek 2 365 m.

  2. Droga Brzeziny Zalas k. Stasika odcinek 942 m.

  3. Droga Brzeziny – Dół k. Bełch odcinek 505 m wraz z przebudową mostu.

  4. Droga Brzeziny k. Śliwińskiego odcinek  531 m.

  5. Droga Brzeziny Stara Droga odcinek  674,2 m.

  6. Parking przy drodze gminnej w Wielopolu Skrzyńskim k. II-go Cmentarza Wielopole Sośnice -  w ramach zadania powstał parking dla samochodów osobowych, na którym utworzono ponad 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, a także  3 miejsca postojowe wydzielone  dla osób niepełnosprawnych. 

  7. Droga Wielopole Nowa Wieś Szufnarowa odcinek 720 m.

  8. Droga Glinik Łysa Góra Jamszcze odcinek  1 292 m.

  Wykonawcą  inwestycji drogowych było Przedsiębiorstwo - Drogowo Mostowe S.A z Dębicy.

  Łączna wartość realizowanego projektu to: 10 319 431,00 zł, w tym 9 486 808,00 zł to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja I.

  Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób  przyczynili się do realizacji tych  inwestycji. Drogi zyskały nowe nawierzchnie asfaltowe, poprawiło się bezpieczeństwo i komfort ich użytkowania, a to z kolei przyczyni się  do rozwoju społeczno -  gospodarczego Naszej Gminy- Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  Poniżej dokumentacja fotograficzna oraz prezentacja multimedialna do pobrania.