Inwestycje


  Czwartek 4 kwietnia 2024

  „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez przebudowę dróg”

  Rozpoczęły się prace związane z realizacja inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez przebudowę dróg”


  Zadanie zostało podzielone na 3 części i polega na przebudowie łącznie ok. 10 km dróg położonych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie w poniższych miejscowościach:

  - 1 odcinek drogi w Nawsiu - ok 280 m

  - 3 odcinki dróg w Broniszowie - ok 700 m

  - 9 odcinków dróg w Brzezinach - ok 2,6 km

  - 8 odcinków dróg w Gliniku - ok 2,35 km

  - 16 odcinków dróg w Wielopolu Skrzyńskim - ok 3,7 km.

   

  Inwestycja ta obejmuje przebudowę dróg  poprzez wykonanie odwodnienia, w przypadku konieczności niezbędnej podbudowy, nawierzchni asfaltowych, a także robót innych robót towarzyszących.

   

  Termin realizacji:

  - cz. I i II - do 13 sierpnia 2024

  - cz. III do 15 lipca 2024