Wydarzenia


  Wtorek 14 maja 2024

  „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa"

  14 maja 2024 roku nastąpiło oficjalne oddanie do użytku chodnika w miejscowości Wielopole Skrzyńskie. Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa".


  W symbolicznym przecięciu wstęgi wzięli udział Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Grzegorz Ozga wykonawca inwestycji chodnikowej, Pan Piotr Piekło oraz Pan Wiesław Mik inspektorzy nadzoru, Pan Bogusław Sobaś kierownik budowy, Pani Elwira Paszyńska p.o. kierownika RDW w Jaśle, Pan Kamil Marek kierownik RDiT Urzędu Gminy, Pan Dariusz Tomkowicz inspektor w Referacie Dróg w Urzędzie Gminy.

  Zadanie obejmowało przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 986 polegającą na budowie chodnika przy lewej krawędzi jezdni w km 36+395,00 do 37+072,27 wraz z budową oświetlenia ulicznego. W ramach tej inwestycji  powstał chodnik o długości 677 mb i szerokości 2 m wraz z oświetleniem ulicznym wykonanym na słupach stalowych w ilości 15 szt. oraz oprawami LED o mocy 70 W.

  FINANSOWANIE - Gmina Wielopole Skrzyńskie

  Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

  Samorząd Województwa Podkarpackiego

  WYKONAWCA - Firma Usługowo-Handlowa Grzegorz Ozga z Glinika

  WARTOŚĆ INWESTYCJI - 2 085 702,58 zł