Ogłoszenia


  Czwartek 20 czerwca 2024

  Poprawa jakości oferty edukacyjnej samorządowych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie

  20.06.2024 roku została podpisana umowa na zadanie pn. „Poprawa jakości oferty edukacyjnej samorządowych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie’’

   


  Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości szkolnictwa ogólnego dla uczniów z naszej gminy poprzez wykonanie robót budowlanych w 5 szkołach podstawowych oraz zakup wyposażenia 5 pracowni STEAM dla każdej szkoły na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie: Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim, Szkoły Podstawowej w Brzezinach, Szkoły Podstawowej w Nawsiu, Szkole Podstawowej w Broniszowie i Szkole Podstawowej w Gliniku.

  W ramach projektu przewidziano:

  1. a) Roboty budowlane w zakresie budowy windy i przebudowy istniejącego podjazdu przed wejściem do SP w Brzezinach.

      b) Roboty budowlane w zakresie modernizacji toalet i sal komputerowych, które obejmą m. in. modernizację toalet w Szkole Podstawowej w Brzezinach (na I i II piętrze z wyodrębnieniem w węźle sanitarnym części męskiej, damskiej i toalety dla osób niepełnosprawnych)

  2. Budowa nowych sieci komputerowych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownie komputerowe (STEAM), wykonanie sieci komputerowych z uwzględnieniem ilości stanowisk komputerowych w SP w Wielopolu Skrzyńskim, Broniszowie, Brzezinach, Nawsiu i Gliniku.

  3. Zakup wyposażenia 5 pracowni STEAM (komputerowych).

  W ramach zadania zaplanowano zakup wyposażenia pracowni w urządzenia multimedialne, interaktywne – dostosowane do potrzeb placówek oświatowych oraz uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauczania robotyki i programowania to m.in.:

  - komputery uczniowskie i  nauczycielskie wraz z niezbędnym oprogramowaniem,

  - zestawy robotów do programowania ,

  - zestawy do nauki programowania,

  - monitory interaktywne,

  - drukarki.

  W ramach wyposażenia przewidziano zakup krzeseł i biurek do sal informatycznych.

  Planowana wartość całkowita projektu: 1 617 449,03 

  Dofinansowanie w kwocie 1 374 831,64 zł z Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027

  Wkład budżetu gminy: 242 617,39 zł