Konsultacje społeczne


    Piątek 17 listopada 2023

    Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Partnerstwo dla wspólnego rozwoju

    Szanowni mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie, poniżej przedstawiamy Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” na lata 2022 –2030

     


    Trzy Gminy leżące  na  terenie  jednego  powiatu  ropczycko –sędziszowskiego  postanowiły podjąć ściślejszą współpracę i wprowadzić nowatorskie rozwiązania, służące większej  efektywności  prowadzonych  inwestycji,  lepszej  realizacji  bieżących  usług  publicznych, zwiększaniu swoich szans na uzyskanie dodatkowych środków zewnętrznych, a także mobilizacji i zwiększeniu aktywności mieszkańców w dbaniu o rozwój tego obszaru. W tym celu w dniu 11 sierpnia 2022 roku i oraz w dniu  3 listopada 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie, gminy podpisały  porozumienie  określające  zasady  współpracy  przy  opracowaniu  i  wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” na lata 2022 –2030.  Kilkumiesięczna praca zaowocowała opracowaniem strategii i diagnozy, które prezentujemy poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi dokumentami.