Inwestycje


  Poniedziałek 9 lipca 2018

  Przebudowa ciągu komunikacyjnego przy placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim


  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ciągu komunikacyjnego znajdującego się przy placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim. Zakres prac przewiduje:

  • niwelacje terenu,

  • budowę alejki z kostki brukowej,

  • przebudowę istniejących schodów terenowych wraz z montażem balustrad,

  • montaż elementów małej architektury tj. ławki oraz kosze na śmieci,

  • prace kanalizacyjne oraz rozbudowa odwodnienia terenu.

   

  Termin realizacji: 31 sierpień 2018 r.

  Całość inwestycji zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie.

   

  Wykonawca: Firma Handlowa "Rose" Tomasz Leszczak 38-100 Strzyżow ul. Bieszczadzka 16a