Inwestycje


  Poniedziałek 9 lipca 2018

  Przebudowa ciągu komunikacyjnego przy placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim


  Etap I - "Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Alejka"

  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ciągu komunikacyjnego znajdującego się przy placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim. Zakres prac przewiduje:

  • niwelacje terenu,

  • budowę alejki z kostki brukowej,

  • przebudowę istniejących schodów terenowych wraz z montażem balustrad,

  • montaż elementów małej architektury tj. ławki oraz kosze na śmieci,

  • prace kanalizacyjne oraz rozbudowa odwodnienia terenu.

   

  Termin realizacji: 31 sierpień 2018 r.

  Koszt realizacji zadania: 63 999,99 zł brutto.

  Całość inwestycji zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  Wykonawca: Firma Handlowa "Rose" Tomasz Leszczak 38-100 Strzyżow ul. Bieszczadzka 16a

   

  Etap II - "Budowa parkingu"

  Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu dla potrzeb osób korzystających z placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim. Zakres prac przewiduje:

  • niwelacja terenu,

  • budowa parkingu z kostki brukowej (1 miejsce parkingowe dla osob niepełnosprawnych, 4 standardowe miejsca parkingowe)

  • praca kanalizacyjne.

   

  Termin realizacji: 31 sierpień 2018 r.

  Koszt realizacji zadania: 31 562,30 zł brutto.

  Całość inwestycji zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  Wykonawca: Firma Handlowa "Rose" Tomasz Leszczak 38-100 Strzyżow ul. Bieszczadzka 16a