Inwestycje


    Piątek 11 marca 2022

    „Przebudowa drogi Brzeziny k. Śliwiński”

    Przedmiotem robót budowalnych jest przedsięwzięcie polegające na przebudowie istniejącej drogi  w granicach pasa drogowego położonego na działkach  nr ewid. 831 i 937 w m. Brzeziny, na odcinku  ok. 531 mb mające na celu poprawę warunków komunikacyjnych.