Inwestycje


  Piątek 8 czerwca 2018

  Przebudowa drogi Glinik Skórówka


  Zakres inwestycji obejmuje na odciunku 285 mb:

  • Wykonanie koryta na całej długości
  • wykonanie stabilizacji istniejącego podłoża
  • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
  • wykonanie masy  bitumicznej
  • wykonanie odwodnień liniowych

  Zadanie realizowane w latach 2017-2018