Wydarzenia


  Piątek 12 kwietnia 2024

  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BRONISZÓW DÓŁ LASEK POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA, PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH ORAZ PERONU PRZYSTANKOWEGO

  12 kwietnia 2024 roku dokonano odbioru inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej 107702R Broniszów Dół Lasek w km 0+000 – 0+133 poprzez budowę chodnika, przejścia dla pieszych oraz peronu przystankowego”.


  W symbolicznym przecięciu wstęgi wzięli udział Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pani Teresa Świniuch Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Olszewskiego w Broniszowie, Pan Sławomir Lepak wykonawca części drogowej, Pan Krzysztof Benesz Kierownik Budowy Dróg, Pan Władysław Mikołajczyk właściciel Energosieci Podkarpacie Sp. z o. o., Pani Marlena Mikołajczyk Kierownik budowy, Pan Wiesław Mik Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Pan Kamil Marek Kierownik Referatu Dróg i Transportu w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

   

  Inwestycja ta została podzielona na dwie części:

  Część I - Budowa linii oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze gminnej

  W ramach tej inwestycji powstało oświetlenie uliczne wzdłuż istniejącego chodnika wykonane z lamp parkowych stalowych w ilości 17 szt oraz 3 szt oświetlenia na słupach z żerdzi wirowanych betonowych.

  Część II - Przebudowa drogi gminnej 107702R Broniszów Dół Lasek od km 0+000,00 (lok.) do km 0+133,00

  W ramach tej inwestycji zostało wykonane przejście dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa wyposażone w dedykowany zestaw doświetlający              z optyką asymetryczną o zasilaniu autonomicznym – hybrydowym solarno – wiatrowym.

  Powstała także zatoka przystankowa z kostki brukowej, a także wykonany został odcinek chodnika dla pieszych. W obrębie chodnika powstał peron przy zatoce przystankowej oraz strefa oczekiwania przy przejściu dla pieszych.

  Dzięki tej inwestycji wzrośnie bezpieczeństwo użytkowników drogi.

   

  WARTOŚĆ INWESTYCJI: 398 647,27

  RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG: 300 680,00 zł