Inwestycje


  Czwartek 31 marca 2022

  „Przebudowa drogi gminnej Broniszów Zapole"

  „Przebudowa drogi gminnej Broniszów Zapole na odcinku 110 mb”


  Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy na odcinku ok. 110 mb w celu naprawy uszkodzonej nawierzchni i likfidacji zagrozenia w ruchu drogowym.

  W skład prac wchiodzi:

  - mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 6 cm

  - mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. ok 10 cm

  - mechaniczne wykonanie koryta na głęb. 100 cm pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat II-IV, z transportem urobku na odległość do 10 km

  - wykonanie profilowania nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne gr. do 5 cm

  - wykonanie półmateraca grubości 20 cm – kruszywo naturalne frakcji 0/63 mm (geosyntetyk o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie)

  - wykonanie warstwy nasypu o parametrach podłoża G1 (grunty piaszczyste) grubości 52 cm stabil. mechanicznie

  - wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa frakcji 0/31,5 mm, grubość 28 cm stabil. mechanicznie

  - wykonanie przepustu pod koroną drogi Ø 400 mm

  - wykonanie jednostronnego rowu odwadniającego

  - obustronne profilowanie skarpy istniejącego cieku wodnego

   

  Termin realizacji: do do 30 kwiecień 2022 r.