Inwestycje


  Piątek 23 czerwca 2023

  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1296 R Dębica – Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Brzeziny.

  Trwa przebudowa drogi powiatowej Nr 1296 R Dębica – Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Brzeziny.

  Inwestorem przedsięwzięcia jest: Starostwo Powiatowe w Ropczycach.


  Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi na 3 odcinkach o długości 3,5 km poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodnika dla pieszych na odcinku 716 mb (od kółka rolniczego w kierunku Wielopola Skrzyńskiego) z poszerzeniem jezdni do 6 m.

  Aktualnie prace prowadzone są na wszystkich trzech odcinkach, najbardziej zaawansowane prace są na odcinku prowadzącym od kółka rolniczego po zjazd na drogę Brzeziny Dół k. Bełch, gdzie wykonano już nawierzchnie wiążącą ( profilową). Z tego odcinka można już korzystać oczywiście z ograniczeniem tonażowy.

  Równocześnie prowadzone są prace na tzw. odcinku pierwszym (Brzeziny Górne), gdzie wykonana jest stabilizacja i w najbliższych dniach będzie rozkładane kruszywo, a w przyszłym tygodniu zostanie tam położona nawierzchnia wiążąca ( profilowa ).

  Równocześnie rozpoczęły się prace na tzw. odcinku drugim ( Brzeziny Berdechów), gdzie będzie frezowana nawierzchnia asfaltowa, a następnie wykonywana stabilizacja i podbudowa z kruszywa.

  Na tym odcinku w najbliższych dniach mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, a nawet całkowite jego wyłączenie.  

  Kolejnym etapem będą  prace na drugiej części tzw.  trzeciego docinka tj.: od mostu Brzeziny k. Bełch w kierunku Wielopola.

   

  Na załączonej mapie kolorem czerwonym zaznaczono odcinki drogi powiatowej, które są przebudowywane i na których występują tymczasowe utrudnienia w ruchu. Kolorem niebieskim zaznaczono proponowane dla mieszkańców objazdy drogami gminnymi, z których możemy korzystać jeżeli zachodzi taka potrzeba. Dla ruchu pojazdów ciężarowych objazd jest wyznaczony drogą powiatową w miejscowości Mała oraz Niedźwiada i w cześć przez drogę Wojewódzką Tuszyma Ropczyce – Wiśniowa 986.

  Prosimy o zrozumienie utrudnień występujących w ruchu drogowym w związku z realizacją inwestycji, która ostatecznie wpłynie na poprawę życia mieszkańców, a także stanu technicznego infrastruktury drogowej i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.