Inwestycje


  Środa 8 maja 2024

  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski - Bystrzyca - Wielopole Skrzyńskie

  Rozpoczęły się prace polegające na przebudowie drogi powiatowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski - Bystrzyca - Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika m. Wielopole Skrzyńskie i Nawsie”.


  Zadanie to obejmuje budowę chodnika dla pieszych o długości 195 mb, poszerzenie istniejącej jezdni o ok. 0,5 m, przebudowę przepustu pod koroną drogi, budowę systemów odwodnienia oraz przebudowę zjazdów i rowów przydrożnych.

  Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  Wykonawca: Firma Usługowo - Handlowa Grzegorz Ozga

  Wartość inwestycji: 532 874,63 zł

  Finansowanie:

  106 574,93 zł - Gmina Wielopole Skrzyńskie

  426 299,70 zł - Powiat Ropczycko - Sędziszowski

  Termin realizacji: 31.12.2024 r.