Inwestycje


  Poniedziałek 31 października 2022

  Przebudowa drogi wojewódzkiej poprzez budowę 100 m odcinka chodnika


  31 października 2022 r. w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi w związku z zakończeniem budowy 100 metrowego odcinka chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce – Wiśniowa.

  Chodnik powstał na odcinku wzdłuż osuwiska zabezpieczonego w 2015 roku obok cmentarza parafialnego na Rzegocinie.

  Wartość zadania: 130 tys. zł

  Zadanie realizowane ze środków:

  - Gmina Wielopole Skrzyńskie - 60 000,00 zł

  -Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 70 000,00 zł

  Cieszę się, że udało się wspólnie stworzyć montaż finansowy i zrealizować tę inwestycję, która w znaczący sposób zwiększy bezpieczeństwo pieszych i kierowców.

  Wykonawcą zadania była Firma Usługowo-Handlowa Grzegorz Ozga