Inwestycje


  Piątek 4 września 2020

  „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca w Wielopolu Skrzyńskim – Etap I”

  Gmina Wielopole Skrzyńskie wedle wcześniej przygotowanej koncepcji modernizacji budynku dworca w Wielopolu Skrzyńskim przystąpiła do realizacji I etapu prac.

  Ze względu na duże koszty inwestycji Prace będą realizowane w etapach.


  Obecnie budynek dworca pełni dwie funkcje. Pierwszą cześć budynku stanowi lokal gastronomiczny, natomiast druga część to poczekalnia dla osób podróżujących komunikacją publiczną.

  W bieżącym roku Gmina Wielopole Skrzyńskie prowadzi prace związane z częścią budynku w której zorganizowany jest lokal gastronomiczny.

   

  W ramach I etapu prac zostaną wykonane następujące prace:

  - izolacja części ścian fundamentowych,

  - wykonanie opaski drenażowej na remontowanym odcinku,                                                                                       

  - modernizacja murków oraz filarów (remont, izolacja, ocieplenie),                                                                           

  - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,    

  - przełożenie części kostki brukowej na płycie rynku w celu wykonania podjazdu do lokalu gastronomicznego dla potrzeb dostaw towarów,

  - wykonanie odwodnienia powierzchniowego,

  - roboty budowlane towarzyszące.

   

  Koszt inwestycji to 56 889,27 zł brutto. – budżet Gminy Wielopole Skrzyńskie

  Termin wykonania: 30.09.2020r.