Inwestycje


    Wtorek 19 listopada 2019

    Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 107748 R Brzeziny Dół Południowy wraz z dojazdami


    Zadanie pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 107748 R Brzeziny Dół Południowy w km 0+025 wraz z dojazdami”