Inwestycje


  Wtorek 24 maja 2022

  "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej Brzeziny - Dół k. Bełch”


  Inwestycja obejmuje przebudowę obiektu mostowego o konstrukcji płytowo-belkowej, (belki prefabrykowane). Zaprojektowano ustrój nośny wykonany z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu "KUJAN" wykonanych z betonu klasy C35/45 (B45), o długości L=15,0m i nośności klasy "B" wg PN-85/S- 10030, zespolonych z żelbetową warstwą z betonu grubości min. 15 cm wykonanego z betonu klasy C30/37 (B35) zbrojonego stalą żebrowaną AIII-N. Przyczółki mostu zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe posadowione na ławie fundamentowej, opartej bezpośrednio na częściowo wymienionym podłożu gruntowym.

  Most posiadał będzie nawierzchnię bitumiczną, układaną na warstwie izolacji zgrzewalnej. Zaprojektowano grawitacyjny system odwodnienia obiektu, a także obustronne kapy opaski oraz chodnik z betonu klasy C25/30 (B30), z nawierzchnią z żywic epoksydowych, w których mocowane będą bariero-poręcze obiektu.

  Na końcach mostu przewidziano wykonanie typowych płyt przejściowych. Przewiduje się także odcinkowe umocnienie koryta cieku, a także wykonanie oczyszczenia oraz umocnienia dna grubym narzutem kamiennym. Ponadto skarpy cieku umocnione zostaną koszami siatkowo-kamiennymi oraz materacami kamiennymi.

   

  Projektowany obiekt charakteryzował się będzie następującymi parametrami:

  a) nawierzchnia obiektu:

  - szerokość jezdni: 2 x 2,50 m

  - szerokość opasek i chodników: 0,50m - strona lewa; 1,50m - strona prawa.

  b) konstrukcja obiektu:

  - długość całkowita: Lc =15,30 m

  - szerokość całkowita: Bc = 8,25 m

  - szerokość użytkowa obiektu: B = 7,00 m

  - nośność obiektu: klasa "B" wg PN-85/S-10030, tj. 40 t.

   

   

  Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu "Polski Ład" w 95 %.

   

  Termin realizacji do końca listopada 2022 r.