Inwestycje


  Poniedziałek 13 maja 2019

  Przystosowanie pomieszczeń dawnego przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  Od maja 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim rozpoczął funkcjonowanie w nowej siedzibie – placówkę przeniesiono do odnowionego budynku dawnego przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim.

  Dotychczas pracownicy GOPS użytkowali część pomieszczeń znajdujących się na parterze i pierwszym piętrze budynku Urzędu Gminy. Sytuacja ta powodowała, że brak było możliwości godnego przyjmowania klientów i rozmów z podopiecznymi.

  Dzięki staraniom samorządu gminy podjęto stosowne działania zmierzające do zapewnienia właściwych warunków pracy i obsługi osób korzystających z działalności GOPS.


  W związku z powyższym przeprowadzono szereg prac polegających na odnowie budynku i dostosowaniu jego pomieszczeń.

  Dla przypomnienia w 2017 roku w ramach projektu realizowanego ze środków RPO WP przeprowadzono prace związane z termomodernizacją obiektu. Zakres inwestycji obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji akrylowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie i wykonanie dodatkowej izolacji ścian fundamentowych, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji wełną mineralną, remont instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie kominu wentylacyjnego, kompleksowy remont pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową (uzupełnienie elementów więźby dachowej, dodatkowa impregnacja całości, pokrycie blachą aluminiową, montaż nowego orynnowania budynku (poziomego i pionowego).

  Wartość zadania wyniosła 260 268,64 zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WP w wysokości 81 821,37 zł.

  Po przeprowadzonym remoncie w odnowionym budynku swoja siedzibę miały Warsztaty Terapii Zajęciowej, które oczekiwały na przeniesienie do nowo rozbudowanego budynku WTZ.

  Wiosną 2019 roku ze środków własnych budżetu gminy przeprowadzono szereg prac związanych z dostosowaniem pomieszczeń budynku dawnego przedszkola do stanowisk pracowników GOPS.

  Zakres inwestycji obejmował:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z wypełnieniem styropianowym,

  • wykonanie odnowy powierzchni ścian wewnętrznych,

  • cyklinowanie i malowanie parkietów,

  • wykonanie instalacji elektrycznej (m.in. wymiana lamp),

  • wykonanie instalacji teletechnicznej,

  • wykonanie wylewek samopoziomujących i ułożenie wykładziny PCV,

  • wykonanie instalacji antywłamaniowej.

  Prace ogólnobudowlane: Pracownicy Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim wykonujacy prace gospodarcze.

  Wykonanie instalacji elektrycznej: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Franciszek Ślusarczyk.

  Wykonanie wykładzin: P.W MARKA s.c

  Malowanie i cyklinowanie parkietów: ASBUD Andrzej Stasiowski.

   

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim wraz z pracownikami składają wyrazy podziękowania Panu Wójtowi oraz Radzie Gminy za ogromne zaangażowanie w poprawę warunków pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez wyremontowanie i oddanie do użytkowania samodzielnego budynku.
  Zmiana siedziby Ośrodka Pomocy ma ogromne znaczenie dla jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie.