Gospodarka Komunalna


    Piątek 5 września 2014

    Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

    Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w chwili obecnej na terenie gminy nie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


    O terminie i godzinach otwarcia punktu, mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez stronę internetową, ogłoszenia w formie ulotek itp.