Inwestycje


  Czwartek 8 października 2020

  Remont chodnika prowadzącego do kwatery z I Wojny Światowej w Wielopolu Skrzyńskim


  Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z remontem dojścia do kwatery z I Wojny Światowej na cmentarzu w Wielopolu Skrzyńskim.

  Do zakresu prac przewidzianych do wykonania należy:

  - rozbiórka istniejącego chodnika z płyt betonowych (płyty + obrzeża)

  - korytowanie pod wykonanie nawierzchni z kostki,

  - wykonanie podbudowy z kruszywa + stabilizacja,

  - ułożenie kostki betonowe wraz z obrzeżami na podsypce cementowo piaskowej.

   

  Termin wykonanie październik 2020r.

  Inwestor: Gmina Wielopole Skrzyńskie - wkład własny budżetu gminy

  Wykonawca: Firma Handlowo Usługowa Grzegorz Ozga (39-107 Niedzwiada 29b)