Wydarzenia


  Piątek 5 kwietnia 2024

  „Remont drogi gminnej nr 107741R Brzeziny Rynek w km od 0+007 do 0+622 wraz z remontem obiektu mostowego w miejscowości Brzeziny”

  W dniu dzisiejszym w Brzezinach odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi, w której wzięli udział Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Waldemar Owsiany przedstawiciel Strabagu, Pan Kamil Marek Kierownik Referatu Dróg, Pan Józef Chodak dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ppłk Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach Panie nauczycielki z przedszkolakami z miejscowej szkoły.


  Dokonano odbioru zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 107741R Brzeziny Rynek w km od 0+007 do 0+622 wraz z remontem obiektu mostowego w miejscowości Brzeziny”.

  Inwestycja ta została podzielona na dwie części:

  Część I - Remont drogi gminnej nr 107741R Brzeziny Rynek

  Wartość inwestycji - 511 811,81 zł

  Wykonawca: STRABAG SPÓŁKA Z O.O.

  Część II- Remont obiektu mostowego

  Wartość inwestycji - 37 635,00 zł

  Wykonawca: Zakład Budowlano Melioracyjny Damian Pociask

  Łączna wartość inwestycji: 549 446,81 zł

  Dofinansowanie całości zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości  252 971,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych.

  Dzięki tej inwestycji wzrośnie bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz znacznie poprawi się estetyka centrum wsi Brzeziny.