Inwestycje


  Czwartek 25 stycznia 2024

  Remont i wyposażenie gabinetu psychologa w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu

  W Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu zostało zaadaptowane niewykorzystywane pomieszczenie gospodarcze do stworzenia gabinetu psychologa na które pozyskaliśmy dofinansowanie z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) w ramach modułu I „Inwestycje” z Programu „ STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.


  Dofinansowanie przeznaczone zostało na wyposażenie stanowiska pracy odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia.

  W ramach projektu urządzono gabinet psychologa w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu.

  Wykonany został remont pomieszczenia, oraz zakupiono niezbędne wyposażenie stanowiska pracy psychologa szkoły- meble, monitor i pozostałe wyposażenie.

  Wnioskowane dofinansowanie z PFRON - 33 772,12 zł