Inwestycje


    Czwartek 23 sierpnia 2018

    Remont mostu na rzece Wielopolka w miejscowości Nawsie


    Inwestycja obejmowała remont istniejącego obiektu stanowiącego kontynuację drogi gminnej od drogi powiatowej do zabudowy mieszkalnej i miejscowego sklepu w miejscowości Nawsie